Tahalex B.V.


"Your Partner In Quality Construction And Infrastructure "

 

Over Tahalex B.V. 

Tahalex B.V. is in 2001 gestart als eenmansbedrijf en is inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming met vertakkingen in de infrastructurele en energiesector.

Tahalex B.V. realiseert voorzieningen in de onder- en bovengrondse infrastructuur. De focus ligt daarbij op het functiegeschikt maken van bodem en water alsmede op het transport en de distributie van energie, water, gas en data.

Bodem, water en energie zijn belangrijke pijlers van de infrastructuur in onze omgeving. De inrichting van die leefomgeving wordt steeds complexer. Een omgeving bovendien waarmee wij zorgvuldig en met het oog op duurzaamheid moeten omgaan. Dit vraagt om visie, een integrale aanpak en heldere toekomstgerichte oplossingen, ontworpen en uitgevoerd door specialisten.

De mensen van Tahalex B.V. creëren graag zulke heldere oplossingen. Het bieden van continuïteit en zekerheid voor haar opdrachtgevers, medewerkers en andere zakelijke partners  staat daarbij voorop.

Expertises

Leidingenbouw

Tahalex International B.V. heeft een buitengewone reputatie opgebouwd op het gebied van de aanleg van transport- en dienstleidingen voor gas, water, elektriciteit en data. De afdeling Pipelines & Facilities van Tahalex International B.V. werkt samen met a.hak en BAM. Op het gebied van distributienetwerken verzorgen wij de aansluiting tot in de meterkast en kunnen hierbij ook de volledige communicatie met de eindgebruiker op ons nemen.
 

Duurzame energie

Tahalex B.V. richt zich op een duurzame samenwerking in een duurzame samenleving. Wij zijn ons bewust van de impact van ons werk en onze verantwoordelijkheden. Veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernwaarden. De transitie naar hernieuwbare energie is de opdracht van vandaag en morgen. Tahalex B.V. beschikt over een uitgebreid netwerk van samenwerkende partners en leveranciers in deze energie sector en is innovatief op het gebied van ''Green building" en hergebruik van materialen en producten.

Internationaal

In 2016 is Tahalex B.V. uitgebreid met een internationale afdeling die zich richt op consultancy en samenwerking in infrastructurele projecten, hernieuwbare energie, CSP systemen, afval(water)verwerking en de levering van materialen. Tahalex B.V. heeft een netwerk opgebouwd van contacten en partners in het Midden Oosten en Noord Afrika.

PROJECTEN

CLIENTS

CONTACT